delōwka

delōwka – podłoga (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…delōwka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…delōwki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…delōwce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…delōwka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...delōwkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…delōwce
Wołacz l. poj. Ty…delōwko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…delōwki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…delōwek; delōwkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…delōwkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…delōwki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…delōwkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…delōwkach
Wołacz l. mn. Wy…delōwki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dziwej sie, co to tam leży na tej delōwce.

PL: Popatrz, co to tam leży na tej podłodze.

 

SI: Teraz mi sam niy deptać, bo żech praje delōwki pomyła.

PL: Teraz proszę mi tutaj nie chodzić, ponieważ pomyłam podłogi.

 

SI: Kery potrzebuje co ze szranku, bo bydymy delōwka sztrachować, tōż potym tam niy wleziecie?

PL: Kto potrzebuję coś ze szafy, bo będziemy malować podłogę, więc później tam nie wejdziecie?

 

Podej dalij…