delszy

delszy – dłuższy (pol.)

przymiotnikdelszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...delszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...delszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...delsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... delsi; delsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...delsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...delszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...delszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...delszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...delszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...delszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...delszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...delszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... delszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... delszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
delszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...delszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... delszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..delszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... delsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
delszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... delsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
delszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...delszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...delszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...delszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...delszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...delszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..delszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...delszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...delszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...delszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...delszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...delszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... delsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...delsi; delsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...delsze
stop. równy przymiotn.. dłōgi
przysłówek (jak? jako?)delszy

POL: delszy = dłōgszy/

Czamu jedziesz tōm delszōm drōgōm?
Poszukej mi tam jaki delszy patyk, co se kryka z niego zrobia.
Uszyj se tako trocha delszo ta kecka, za kolana.

Podej dalij…