deptać

deptać – chodzić; ubijać (pol.)

bezokolicznikdeptać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.depca; deptōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.depcesz; deptosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.depce; depto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.depcymy; deptōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.depcecie; deptocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.depcōm; deptajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.deptoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.deptoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.deptoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.deptali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.deptaliście; żeście deptali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.deptali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.deptała żech; deptałach; żech deptała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.deptała żeś; deptałaś; żeś deptała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.deptała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..deptały my; my deptały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. deptałyście; żeście deptały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.deptały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.deptało żech; żech deptało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.deptało żeś; żeś deptało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.deptało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech deptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś deptoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł deptoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my deptali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście deptali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli deptali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech deptała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś deptała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była deptała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my deptały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście deptały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były deptały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech deptało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś deptało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było deptało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . deptej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech depto; niech depce
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.deptejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech depcōm; niech deptajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. deptoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. deptoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.deptoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.deptali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. deptali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.deptali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.deptała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
deptała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.deptała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. deptały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.deptały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.deptały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. deptało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.deptało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.deptało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych deptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś deptoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by deptoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my deptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście deptali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by deptali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych deptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś deptała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by deptała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my deptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście deptały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by deptały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych deptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś deptało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by deptało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda deptoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz deptoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie deptoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy deptali; bydyny deptać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie deptali; bydziecie deptać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm deptali; bydōm deptać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda deptała byda deptać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz deptała; bydziesz deptać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie deptała; bydzie deptać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy deptały; bydymy deptać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie deptały; bydziecie deptać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm deptały; bydōm deptać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda deptało; byda deptać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz deptało; bydziesz deptać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie deptało; bydzie deptać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydeptany
rzeczownik odczasown.deptani
Rybnik
POL: (1) chodzić; (2) przestępować z nogi na nogę celu ugniatania podłoża pod nogami.

Jo już tak z dziesiynć lot depca dziynnie pōł godziny piechty do roboty.
Wylyź na fōra, a deptej te siano, yno dej pozōr, co niy slecisz.
Wczora byli by deptali kapusta we beczce, bydzie na zima na kwaśno kapusta.
Niy deptej mi sam! Widzisz, że sam mōm marekwia posioto.

Podej dalij…