deseczka

deseczka – deseczka, deszczółka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…deseczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…deseczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…deseczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…deseczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...deseczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…deseczce
Wołacz l. poj. Ty…deseczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…deseczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…deseczek; deseczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…deseczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…deseczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…deseczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…deseczkach
Wołacz l. mn. Wy…deseczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Potrzebuja pora deseczek, coby dzieckōm kadubek pozbijać.

PL: Potrzebuję kilku deszczółek, żeby zbić dzieciom karmnik.

 

SI: Niy mosz tam kaj jakij małej deseczki?

PL: Nie masz tam gdzieś jakiejś małej deszczółki?

Podej dalij…