deska

deska – deska (pol.); deska (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…deska
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…deski
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…desce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…deska
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...deskōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…desce
Wołacz l. poj. Ty…desko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…deski
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…desek; deskōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…deskōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…deski
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…deskami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…deskach
Wołacz l. mn. Wy…deski
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Trza te deski poukłodać wszystki na stusku.

PL: Trzeba wszystkie te deski poukładać na stertę.

 

SI: Na zima trza te dziury na ôkna pozabijać deskami.

PL:  Przed zimą trzeba te dziury okienne pozabijać deskami.

Podej dalij…