deszczōwka

deszczōwka – deszczówka, woda deszczowa (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…deszczōwka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…deszczōwki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…deszczōwce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…deszczōwka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...deszczōwkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…deszczōwce
Wołacz l. poj. Ty…deszczōwko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…deszczōwki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…deszczōwek; deszczōwkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…deszczōwkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…deszczōwki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…deszczōwkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…deszczōwkach
Wołacz l. mn. Wy…deszczōwki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Na co puszczosz ta woda ze sztyndra, dyć tam mosz deszczōwka we beczce.

PL: Po co puszczasz  tę wodę z hydrantu, przecież tam masz deszczówkę w beczce.

 

SI: Zegrōdka podlywōmy deszczōwkōm.

PL: Ogródek podlewamy deszczówką.

 

Podej dalij…