deszczowy

deszczowy – deszczowy (pol.)

przymiotnikdeszczowy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...deszczowy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...deszczowo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...deszczowe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... deszczowi; deszczowe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...deszczowe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...dezczowego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...deszczowej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...deszczowego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...deszczowych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...deszczowych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...deszczowymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...deszczowej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... deszczowymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... deszczowym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
deszczowym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...deszczowego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... deszczowy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..deszczowo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... deszczowe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
deszczowych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... deszczowe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
deszczowym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...deszczowōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...deszczowym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...deszczowymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...deszczowymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...deszczowym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..deszczowej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...deszczowym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...deszczowych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...deszczowych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...deszczowy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...deszczowo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... deszczowe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...deszczowi; deszczowe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...deszczowe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)deszczowo

 

SI: Taki deszczowy dziyń, ani sie niy chce z dōmu wylazować.

PL: Taki deszczowy dzień, nawet nie chce się wychodzić z domu.

 

SI: Jak bydzie jutro deszczowo pogoda, to niy bydymy na polu robić.

PL: Jeżeli będzie jutro deszczowa pogoda, to nie będziemy pracować w polu.

 

SI: Zaś downo takigo deszczowego lata niy było.

SI: Dawno już nie było takiego deszczowego lata.

 

Podej dalij…