dioboł

dioboł – diabeł (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…dioboł
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…diobłą
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…diobłowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…diobła
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...diobłym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…dioble
Wołacz l. poj. Ty…dioble
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…diobły
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…diobłōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…diobłōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…diobłōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…diobłami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…diobłach
Wołacz l. mn. Wy…diobły
Przimiotnik (jaki? czyj?)diobelski

 

SI: Piekło je pełne diobłōw

PL: Piekło jest pełne diabłów.

 

SI: Mikołaj łazi po wsi z aniołym a diobłym .

PL: Mikołaj chodzi po wsi z aniołem i diabłem.

 

SI: Dioboł mo rogi, widły a dłōgi ôgōn.

PL: Diabeł posiada rogi, widły i długi ogon.

 

 

Podej dalij…