dłōgi

dłōgi – długi (pol.); dlouhý (cze.)

przymiotnikdłōgi
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...dłōgi
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...dłōgo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...dłōgi
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... dłōgi
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...dłōgi
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...dłōgigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...dłōgij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...dłōgigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...dłōgich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...dłōgich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...dłōgimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...dłōgij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... dłōgimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... dłōgim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
dłōgim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...dłōgigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... dłōgi
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..dłōgo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... dłōgi
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
dłōgich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... dłōgi
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
dłōgim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...dłōgōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...dłōgim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...dłōgimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...dłōgimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...dłōgim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..dłōgij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...dłōgim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...dłōgich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...dłōgich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...dłōgi
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...dłōgo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... dłōgi
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...dłōgi
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...dłōgi
stop. wyższy przymiotn.. dłōgszy; delszy
przysłówek (jak? jako?)dłōgo

Czamu ta nić mosz tako dłōgo?
Mosz tyn drōt doś dłōgi?
Mosz sam jako dłōgo szruba?

Podej dalij…