dłōgo

dłōgo – dłōgo (pol.)

 

Kaj żeś to bōł tak dłōgo, dyć już je sztwierć na sztworto?

Tak dłōgo żeś ta krowa pos? Dyć jo żech już zdōnżyła prani wyprać.

 

Podej dalij…