dłōgszy

dłōgszy – dłuższy (pol.)

przymiotnikdłōgszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...dłōgszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...dłōgszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...dłōgsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... dłōgsi; dłōgsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...dłōgsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...dłōgszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...dłōgszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...dłōgszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...dłōgszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...dłōgszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...dłōgszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...dłōgszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... dłōgszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... dłōgszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
dłōgszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...dłōgszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... dłōgszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..dłōgszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... dłōgsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
dłōgszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... dłōgsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
dłōgszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...dłōgszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...dłōgszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...dłōgszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...dłōgszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...dłōgszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..dłōgszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...dłōgszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...dłōgszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...dłōgszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...dłōgszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...dłōgszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... dłōgsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...dłōgsi; dłōgsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...dłōgsze
stop. równy przymiotn.. dłōgi
przysłówek (jak? jako?)dłōgszy

POL: dłōgszy = delszy.

Dej mi jako dłōgszo deska.
Niy mosz kaj dłōgszej rułki?
Bōł bych prziwiōz dłōgszo ta rułka, ale żech niy poradziōł jōm wrazić do auta, tōż musioł żech jōm przerznyc na pōł. (cz: przer-znyć)

Podej dalij…