dłowić

dłowić (sie) – dusić , dławić (pol.)

bezokolicznikdłowić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dłowić
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dłowisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dłowi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dłowiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dłowicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dłowiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dłowiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dłowiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dłowiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dłowiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dłowiyliście; żeście dłowiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dłowiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dłowiyła żech; dłowiyłach; żech dłowiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dłowiyła żeś; dłowiyłaś; żeś dłowiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dłowiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dłowiyły my; my dłowiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dłowiyłyście; żeście dłowiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dłowiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dłowiyło żech; żech dłowiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dłowiyło żeś; żeś dłowiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dłowiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dłowiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dłowiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dłowiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dłowiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dłowiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dłowiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dłowiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dłowiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dłowiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dłowiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dłowiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dłowiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dłowiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dłowiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dłowiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dłōw
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dłowi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dłōwcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dłowiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dłowiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dłowiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dłowiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dłowiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dłowiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dłowiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dłowiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dłowiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dłowiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dłowiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dłowiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dłowiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dłowiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dłowiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dłowiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dłowiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dłowiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dłowiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dłowiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dłowiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dłowiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dłowiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dłowiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dłowiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dłowiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dłowiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dłowiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dłowiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dłowiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dłowiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dłowiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dłowiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dłowiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dłowiyli; bydymy dłowić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dłowiyli; bydziecie dłowić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dłowiyli; bydōm dłowić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dłowiyła; byda dłowić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dłowiyła; bydziesz dłowic
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dłowiyła; bydzie dłowić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dłowiyły; bydymy dłowić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dłowiyły; bydziecie dłowić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dłowiyły; bydōm dłowić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dłowiyło; byda dłowić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dłowiyło; bydziesz dłowić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dłowiyło; bydzie dłowić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydłowiōny
rzeczownik odczasown.dłowiyni
Rybnik

POL: zatykać przełyk w czasie połykania zbyt wielkich kawałkōw np. jedzenia, dławić się.

 

Niy dowej tej krowie takich wielkich kōnskōw tej ćwikle, niy widzisz, że ôna sie tym dłowi.

Jo żech sie bōł dłowiōł, a baba mi sie dziwała, a niy wiedziała, co sie stało.

Niy dowej mu tela miynsa na roz, bo ôn to źle pogrynize a sie tym dłowi.

Podej dalij…