dmuchać

dmuchać – dmuchać (pol.)

bezokolicznikdmuchać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dmuchōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dmuchosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dmucho
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dmuchōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dmuchocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dmuchajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dmuchoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dmuchoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dmuchoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dmuchali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dmuchaliście; żeście dmuchali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dmuchali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dmuchała żech; dmuchałach; żech dmuchała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dmuchała żeś; dmuchałaś; żeś dmuchała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dmuchała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dmuchały my; my dmuchały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dmuchałyście; żeście dmuchały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dmuchały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dmuchało żech; żech dmuchało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dmuchało żeś; żeś dmuchało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dmuchało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dmuchoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dmuchoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dmuchoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dmuchali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dmuchali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dmuchali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dmuchała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dmuchała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dmuchała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dmuchały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dmuchały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dmuchały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dmuchało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dmuchało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dmuchało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dmuchej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dmucho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dmuchejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dmuchajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dmuchoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dmuchoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dmuchoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dmuchali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dmuchali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dmuchali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dmuchała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dmuchała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dmuchała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dmuchały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dmuchały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dmuchały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dmuchało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dmuchało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dmuchało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dmuchoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dmuchoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dmuchoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dmuchali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dmuchali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dmuchali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dmuchała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dmuchała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dmuchała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dmuchały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dmuchały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dmuchały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dmuchało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dmuchało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dmuchało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dmuchoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dmuchoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dmuchoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dmuchali; bydymy dmuchać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dmuchali; bydziecie dmuchać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dmuchali; bydōm dmuchać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dmuchała; byda dmuchać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dmuchała; bydziesz dmuchać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dmuchała; bydzie dmuchać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dmuchały; bydymy dmuchać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dmuchały; bydziecie dmuchać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dmuchały; bydōm dmuchać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dmuchało;: byda dmuchać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dmuchało; bydziesz dmuchać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dmuchało; bydzie dmuchać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydmuchany
rzeczownik odczasown.dmuchani
Rybnik

Sam mosz te balōny a dmuchej.
Ale tam dzisiej dmucho na dworze, chciało mi czopka porwać.
Tak dłōgo żech bōł dmuchoł, że sie ta fojera chyciyła na nowo.

Podej dalij…