do przigody

do przigody – dla pewności; na wszelki wypadek (pol.)

 

Sam mosz do przigody jeszcze piynćdziesiōnt złotych, coby ci niy brakło.

Wejź se do przigody luftplōmpa ze sobōm, jakby ci luft uciyk.

Jo dycko nosza ze sobōm paryzoł do przigody, choć słōńce świyci

Podej dalij…