dobrać

dobrać (sie) – dobrać; dopasować (pol.)

bezokolicznikdobrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dobiera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dobieresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dobiere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dobierymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dobierecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dobierōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dobroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dobroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dobroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dobrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dobraliście; żeście dobrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dobrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dobrała żech; dobrałach; żech dobrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dobrała żeś; dobrałaś; żeś dobrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dobrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dobrały my; my dobrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dobrałyście; żeście dobrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dobrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dobrało żech; żech dobrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dobrało żeś; żeś dobrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dobrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dobroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dobroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dobroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dobrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dobrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dobrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dobrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dobrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dobrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dobrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dobrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dobrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dobrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dobrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dobrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dobier
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dobiere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dobiercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dobierōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dobroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dobroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dobroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dobrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dobrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dobrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dobrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dobrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dobrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dobrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dobrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dobrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dobrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dobrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dobrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dobroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dobroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dobroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dobrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dobrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dobrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dobrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dobrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dobrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dobrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dobrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dobrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dobrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dobrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dobrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydobrany
rzeczownik odczasown.dobrani
Rybnik

Dobiercie sie po dwóch, do pory.
Dobier mi sam jaki sztof, coby pasowoł do tego klajda.
Dobier jako muterka, co bydzie pasowała do tej szruby.

Podej dalij…