dociepać

dociepać – dorzucać, dokończyć rzucanie (pol.)

bezokolicznikdociepać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dociepia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dociepiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dociepie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dociepiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dociepiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dociepiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dociepoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dociepoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dociepoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dociepali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dociepaliście; żeście dociepali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dociepali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dociepała żech; dociepałach; żech dociepała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dociepała żeś; dociepałaś; żeś dociepała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dociepała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dociepały my; my dociepały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dociepałyście; żeście dociepały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dociepały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dociepało żech; żech dociepało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dociepało żeś; żeś dociepało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dociepało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dociepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dociepoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dociepoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dociepali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dociepali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dociepali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dociepała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dociepała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dociepała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dociepały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dociepały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dociepały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dociepało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dociepało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dociepało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dociepej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dociepie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dociepejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dociepiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dociepoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dociepoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dociepoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dociepali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dociepali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dociepali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dociepała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dociepała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dociepała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dociepały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dociepały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dociepały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dociepało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dociepało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dociepało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dociepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dociepoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dociepoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dociepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dociepali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dociepali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dociepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dociepała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dociepała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dociepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dociepały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dociepały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dociepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dociepało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dociepało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydociepany
rzeczownik odczasown.dociepani
Rybnik

Ledwa żech bōł dociepoł tyn wōngel do pywnice, to zaczło padać.
Ty już idź sie myć, a jo dociepia reszta tego gnoja na fōra.

Podej dalij…