dociepnyć

dociepnyć (sie) – dorzucić (pol.)

bezokolicznikdociepnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dociepna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dociepniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dociepnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dociepnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dociepniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dociepnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dociepnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dociepnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dociepnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dociepli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dociepliście; żeście dociepli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dociepli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dociepła żech; dociepłach; żech dociepła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dociepła żeś; dociepłaś; żeś dociepła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dociepła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dociepły my; my dociepły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dociepłyście; żeście dociepły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dociepły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dociepło żech; żech dociepło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dociepło żeś; żeś dociepło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dociepło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dociepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dociepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dociepnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dociepli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dociepli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dociepli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dociepła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dociepła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dociepła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dociepły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dociepły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dociepły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dociepło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dociepło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dociepło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dociepnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dociepnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dociepnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dociepnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dociepnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dociepnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dociepnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dociepli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dociepli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dociepli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dociepła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dociepła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dociepła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dociepły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dociepły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dociepły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dociepło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dociepło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dociepło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dociepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dociepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dociepnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dociepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dociepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dociepli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dociepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dociepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dociepła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dociepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dociepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dociepły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dociepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dociepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dociepło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydociepnyty
rzeczownik odczasown.dociepnyci
Rybnik

Dociepnij pora groszy do flaszki.
Jo żech tam bōł dociepnōł dwie łopaty do pieca.
Sprōbujymy, kery dociepnie kamiyniym do tego strōma?

Podej dalij…