dociōngać

dociōngać – dociągać; dokręcać (pol.)

bezokolicznikdociōngać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dociōngōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dociōngosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dociōngo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dociōngōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dociōngocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dociōngajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dociōngoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dociōngoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dociōngoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dociōngali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dociōngaliście; żeście dociōngali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dociōngali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dociōngała żech; dociōngałach; żech dociōngała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dociōngała żeś; dociōngałaś; żeś dociōngała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dociōngała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dociōngały my; my dociōngały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dociōngałyście; żeście dociōngały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dociōngały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dociōngało żech; żech dociōngało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dociōngało żeś; żeś dociōngało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dociōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dociōngoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dociōngoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dociōngoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dociōngali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dociōngali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dociōngali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dociōngała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dociōngała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dociōngała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dociōngały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dociōngały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dociōngały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dociōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dociōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dociōngało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dociōngej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dociōngo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dociōngejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dociōngajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dociōngoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dociōngoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dociōngoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dociōngali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dociōngali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dociōngali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dociōngała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dociōngała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dociōngała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dociōngały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dociōngały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dociōngały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dociōngało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dociōngało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dociōngało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dociōngoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dociōngoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dociōngoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dociōngali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dociōngali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dociōngali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dociōngała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dociōngała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dociōngała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dociōngały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dociōngały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dociōngały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dociōngało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dosiōngało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dociōngało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dociōngoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dociōngoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dociōngoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dociōngali; bydymy dociōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dociōngali; bydziecie dociōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dociōngali; bydōm dociōngać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dociōngała; byda dociōngać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dociōngała; bydziesz dociōngać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dociōngała; bydzie dociōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dociōngały; bydymy dociōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dociōngały; bydziecie dociōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dociōngały; bydōm dociōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dociōngało; byda dociōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dociōngało; bydziesz dociōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dociōngało; bydzie dociōngać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydociōngany
rzeczownik odczasown.dociōngani
Rybnik

Dociōngej porzōndnie te muterki, co sie niy ôdkryncōm.
Kery tak dociōngoł te drōty?
Trza zacznyć dociōngać pasa, coby naszporować na wczasy.

Podej dalij…