dociś

dociś (pol.) – docisnąć, dosunąć, dopchać, dopchnać (pol.)

bezokolicznikdociś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.docisna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dociśniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dociśnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.docisnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dociśniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.docisnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.docis żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.docis żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.docis
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dociśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dociśliście; żeście dociśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dociśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.docisła żech; docisłach; żech docisła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.docisła żeś; docisłaś; żeś docisła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.docisła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..docisły my; my docisły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. docisłyście; żeście docisły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.docisły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.docisło żech; żech docisło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.docisło żeś; żeś docisło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.docisło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech docis
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś docis
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł docis
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dociśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dociśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dociśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech docisła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś docisła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była docisła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my docisły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście docisły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były docisły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech docisło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś docisło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było docisło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dociś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dociśnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dociście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech docisnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. docis bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. docis byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.docis by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dociśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dociśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dociśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.docisła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
docisła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.docisła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. docisły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.docisły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.docisły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. docisło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.docisło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.docisło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych docis
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś docis
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by docis
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dociśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dociśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dociśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych docisła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś docisła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by docisła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my docisły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście docisły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by docisły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych docisło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś docisło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by docisło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydocisnyty
rzeczownik odczasown.docisnyci
Rybnik

POL: (1) dopchać; (2) dopchnać; (3) docisnąć ; (4) dosunąć

 

Brakło nōm bynziny przi samej tankszteli, tōż my musieli tego malucha pora metrōw dociś.

Pōdź, dociś mi tyn szrank badziyj ku ścianie.

Już pōł roku niy poradza sie dociś do dochtora, bo sōm taki ôgōnki.

Dej ci docisna ta blacha, coby ci tak niy fedrowała.

Dociś mi yno te dźwiyrze, bo sie jakoś szpanujōm, a niy poradza ich zanknyć.

 

Podej dalij…