doczkać

doczkać (sie) – zaczekać; doczekać się (pol.); počkat (cze.)

bezokolicznikdoczkać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.doczkōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.doczkosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.doczko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.doczkōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.doczkocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.doczkajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doczkoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doczkoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doczkoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.doczkali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.doczkaliście; żeście doczkali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.doczkali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.doczkała żech; doczkałach; żech doczkała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.doczkała żeś; doczkałaś; żeś doczkała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.doczkała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..doczkały my; my doczkały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. doczkałyście; żeście doczkały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.doczkały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.doczkało żech; żech doczkało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.doczkało żeś; żeś doczkało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.doczkało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doczkoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doczkoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doczkoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my doczkali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście doczkali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli doczkali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech doczkała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś doczkała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była doczkała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my doczkały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście doczkały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były doczkały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech doczkało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś doczkało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było doczkało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . doczkej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech doczko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.doczkejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech doczkajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doczkoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doczkoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doczkoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.doczkali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. doczkali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.doczkali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.doczkała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
doczkała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.doczkała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. doczkały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.doczkały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.doczkały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. doczkało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.doczkało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.doczkało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doczkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doczkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doczkoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my doczkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście doczkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by doczkali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych doczkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś doczkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by doczkała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my doczkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście doczkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by doczkały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych doczkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś doczkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by doczkało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydoczkany
rzeczownik odczasown.doczkani
Rybnik
POL: (1) zaczekać; (2) doczekać się.

Myśloł żech, że sie już niy doczkōm na tyn autobus.
Doczkōmy jeszcze ze 5 minut na niego, a potym pudymy sami.
Czamuś niy doczkoł na mie?
Jo sie już niy poradza doczkać na te Gody.

Podej dalij…