dogodzić

dogodzić – dogodzić, sprawić przyjemność (pol.)

bezokolicznikdogodzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dogodza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dogodzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dogodzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dogodzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dogodzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dogodzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dogodziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dogodziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dogodziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dogodziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dogodziyliście; żeście dogodziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dogodziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dogodziyła żech; dogodziyłach; żech dogodziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dogodziyła żeś; dogodziyłaś; żeś dogodziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dogodziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dogodziyły my; my dogodziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dogodziyłyście; żeście dogodziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dogodziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dogodziyło żech; żech dogodziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dogodziyło żeś; żeś dogodziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dogodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dogodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dogodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dogodziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dogodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dogodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dogodziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dogodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dogodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dogodziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dogodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dogodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dogodziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dogodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dogodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dogodziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dogōdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dogodzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dogōdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dogodzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dogodziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dogodziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dogodziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dogodziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dogodziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dogodziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dogodziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dogodziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dogodziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dogodziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dogodziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dogodziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dogodziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dogodziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dogodziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dogodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dogodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dogodziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dogodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dogodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dogodziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dogodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dogodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dogodziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dogodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dogodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dogodziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dogodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dogodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dogodziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.dogodzyni
Rybnik

Ty to se poradzisz dogodzić.

Podej dalij…