dojić

dojić (sie) – doić (pol.)

bezokolicznikdojić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.doja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dojisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.doji
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dojymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dojicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dojōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dojōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dojōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dojōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dojyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dojyliście; żeście dojyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dojyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dojyła żech; dojyłach; żech dojyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dojyła żeś; dojyłaś; żeś dojyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dojyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dojyły my; my dojyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dojyłyście; żeście dojyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dojyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dojyło żech; żech dojyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dojyło żeś; żeś dojyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dojōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dojōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dojōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dojyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dojyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dojyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dojyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dojyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dojyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dojyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dojyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dojyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dojyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dōj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech doji
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dōjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dojōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dojōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dojōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dojōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dojyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dojyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dojyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dojyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dojyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dojyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dojyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dojyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dojyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dojyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dojyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dojyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dojōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dojōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dojōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dojyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dojyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dojyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dojyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dojyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dojyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dojyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dojyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dojyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dojyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dojyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dojyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dojōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dojōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dojōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dojyli; bydymy dojić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dojyli; bydziecie dojić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dojyli; bydōm dojić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dojyła; byda dojić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dojyła; bydziesz dojić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dojyła; bydzie dojić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dojyły; bydymy dojić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dojyły; bydziecie dojić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dojyly; bydōm dojić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dojyło; byda dojić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dojyło; bydziesz dojić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dojyło; bydzie dojić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydojōny
rzeczownik odczasown.dojyni
Rybnik

Czas ucieko, tōż trza iś dojić.
Praje żech dojyła krowy, jak zaczła buczeć syryna.
Trza kludzić krowy do chlywa, bo trza dojić.

Podej dalij…