dokryncić

dokryncić (sie) – dokręcić (pol.)

bezokolicznikdokryncić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dokrynca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dokryncisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dokrynci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dokryncymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dokryncicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dokryncōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dokrynciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dokrynciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dokrynciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dokrynciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dokrynciyliście; żeście dokrynciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dokrynciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dokrynciyła żech; dokrynciyłach; żech dokrynciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dokrynciyła żeś; dokrynciyłaś; żeś dokrynciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dokrynciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dokrynciyły my; my dokrynciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dokrynciyłyście; żeście dokrynciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dokrynciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dokrynciyło żech; żech dokrynciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dokrynciyło żeś; żeś dokrynciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dokrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dokrynciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dokrynciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dokrynciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dokrynciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dokrynciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dokrynciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dokrynciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dokrynciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dokrynciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dokrynciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dokrynciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dokrynciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dokrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dokrynciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dokrynciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dokrynć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dokrynci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dokrynćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dokryncōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dokrynciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dokrynciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dokrynciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dokrynciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dokrynciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dokrynciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dokrynciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dokrynciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dokrynciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dokrynciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dokrynciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dokrynciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dokrynciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dokrynciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dokrynciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dokrynciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dokrynciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dokrynciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dokrynciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dokrynciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dokrynciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dokrynciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dokrynciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dokrynciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dokrynciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dokrynciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dokrynciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dokrynciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dokrynciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dokrynciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydokryncōny
rzeczownik odczasown.dokryncyni
Rybnik

Niy zapōmnij dokryncić tego kokotka z wodom.
Joch już bōł dokryniōł te szruby, a ty mi to nazod ôdkryncosz.
Dokrynciōł żeś ta muterka?

Podej dalij…