dokupić

dokupić (sie) – dokupić (pol.)

bezokolicznikdokupić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dokupia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dokupisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dokupi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dokupiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dokupicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dokupiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dokupiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dokupiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dokupiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dokupiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dokupiyliście; żeście dokupiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dokupiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dokupiyła żech; dokupiyłach; żech dokupiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dokupiyła żeś; dokupiyłaś; żeś dokupiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dokupiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dokupiyły my; my dokupiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dokupiyłyście; żeście dokupiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dokupiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dokupiyło żech; żech dokupiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dokupiyło żeś; żeś dokupiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dokupiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dokupiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dokupiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dokupiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dokupiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dokupiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dokupiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dokupiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dokupiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dokupiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dokupiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dokupiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dokupiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dokupiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dokupiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dokupiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dokup
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dokupi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dokupcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dokupiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dokupiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dokupiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dokupiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dokupiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dokupiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dokupiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dokupiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dokupiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dokupiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dokupiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dokupiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dokupiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dokupiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dokupiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dokupiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dokupiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dokupiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dokupiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dokupiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dokupiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dokupiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dokupiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dokupiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dokupiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dokupiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dokupiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dokupiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dokupiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dokupiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dokupiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydokupiōny
rzeczownik odczasown.dokupiyni
Rybnik

Urwoł mi sie knefel we mantlu, a nikaj sie niy dokupi takich samych.
Dokupiyłach jeszcze fōnt tego ôwiynzigo, bo mi sie tego zdało jakoś mało.
Dokup jeszcze rolka tej papy, jakby miało braknyć.

Podej dalij…