dokurzić

dokurzić – dopalić (pol.)

bezokolicznikdokurzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dokurza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dokurzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dokurzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dokurzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dokurzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dokurzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dokurzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dokurzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dokurzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dokurzili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dokurziliście; żeście dokurzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dokurzili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dokurziła żech; dokurziłach; żech dokurziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dokurziła żeś; dokurziłaś; żeś dokurziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dokurziła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dokurziły my; my dokurziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dokurziłyście; żeście dokurziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dokurziły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dokurziło żech; żech dokurziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dokurziło żeś; żeś dokurziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dokurziło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dokurzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dokurzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dokurzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dokurzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dokurzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dokurzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dokurziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dokurziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dokurziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dokurziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dokurziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dokurziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dokurziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dokurziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dokurziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dokurz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dokurzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dokurzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dokurzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dokurzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dokurzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dokurzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dokurzili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dokurzili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dokurzili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dokurziła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dokurziła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dokurziła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dokurziły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dokurziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dokurziły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dokurziło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dokurziło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dokurziło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dokurzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dokurzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dokurzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dokurzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dokurzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dokurzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dokurziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dokurziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dokurziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dokurziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dokurziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dokurziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dokurziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dokurziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dokurziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydokurzōny
rzeczownik odczasown.dokurzyni
Rybnik
POL: dokończyć palenie papierosa.

Dokurz pomału, a jo już ida sie chytać roboty.
Ledwa bōł dokurzōł, to już zaś siōngoł po drugo cygareta.
Dokurza i ci pōmoga.
Ledwa my dokurzili, to przijechoł autobus.

Podej dalij…