doladować

doladować (sie) – doładować (pol.)

bezokolicznikdoladować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.doladuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.doladujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.doladuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.doladujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.doladujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.doladujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doladowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doladowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doladowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.doladowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.doladowaliście; żeście doladowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.doladowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.doladowała żech; doladowałach; żech doladowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.doladowała żeś; doladowałaś; żeś doladowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.doladowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..doladowały my; my doladowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. doladowałyście; żeście doladowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.doladowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.doladowało żech; żech doladowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.doladowało żeś; żeś doladowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.doladowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doladowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doladowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doladowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my doladowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście doladowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli doladowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech doladowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś doladowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była doladowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my doladowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście doladowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były doladowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech doladowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś doladowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było doladowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . doladuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech doladuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.doladujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech doladujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doladowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doladowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doladowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.doladowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. doladowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.doladowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.doladowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
doladowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.doladowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. doladowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.doladowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.doladowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. doladowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.doladowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.doladowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doladowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doladowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doladowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my doladowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście doladowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by doladowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych doladowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś doladowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by doladowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my doladowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście doladowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by doladowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych doladowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś doladowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by doladowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydoladowany
rzeczownik odczasown.doladowani
Rybnik
POL: (1) dołożyć ładunku; (2) doładować prądem akumulator, baterię.

Była bych doladowała tyn mobilniok, ale niy było sztrōmu.
Doladuj mi jeszcze, bo niy byda jeździōł z prōznōm karōm.
Chcioł żech na wartko doladować akumulator, ale prostownik sie posuł.

Podej dalij…