doloć

doloć (sie) – dolać (pol.)

bezokolicznikdoloć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.doleja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dolejesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.doleje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dolejymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dolejecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dolejōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dololi my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dololiście; żeście dololi
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dololi
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.doloła żech; dolołach; żech doloła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.doloła żeś; dolołaś; żeś doloła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.doloła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..doloły my; my doloły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dolołyście; żeście doloły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.doloły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.doloło żech; żech doloło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.doloło żeś; żeś doloło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.doloło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dololi
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dololi
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dololi
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech doloła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś doloła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była doloła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my doloły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście doloły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były doloły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech doloło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś doloło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było doloło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dolyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech doleje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dolyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dolejōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dololi by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dololi byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dololi by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.doloła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
doloła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.doloła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. doloły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.doloły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.doloły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. doloło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.doloło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.doloło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dololi
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dololi
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dololi
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych doloła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś doloła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by doloła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my doloły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście doloły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by doloły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych doloło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś doloło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by doloło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydoloty
rzeczownik odczasown.doloci
Rybnik

Dolyj mi sam jeszcze trocha tego tyju.
Bōł bych doloł tej wody do beczki, ale niy mioł żech szlałcha pod rynkōm.
Za chwila ci doleja wody do wanny, yno sie trocha zgrzeje.

Podej dalij…