dołożyć

dołożyć (sie) – dołożyć )pol.)

bezokolicznikdołożyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dołoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dołożysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dołoży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dołożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dołożycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dołożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dołożōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dołożōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dołożōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dołożyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dołożyliście; żeście dołożyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dołożyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dołożyła żech; dołożyłach; żech dołożyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dołożyła żeś; dołożyłaś; żeś dołożyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dołożyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dołożyły my; my dołożyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dołożyłyście; żeście dołożyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dołożyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dołożyło żech; żech dołożyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dołożyło żeś; żeś dołozyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dołożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dołożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dołożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dołożōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dołożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dołożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dołożyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dołożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dołożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dołożyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dołożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dołożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dołożyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dołożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dołożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dołożyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dołōż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dołoży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dołōżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dołożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dołożōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dołożōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dołożōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dołożyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dołożyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dołożyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dołożyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dołożyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dołożyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dołożyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dołożyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dołożyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dołożyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dołożyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dołożyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dołożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dołożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dołożōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dołożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dołożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dołożyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dołożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dołożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dołożyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dołożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dołożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dołożyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dołożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dołożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dołożyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydołożōny
rzeczownik odczasown.dołożyni
Rybnik

Dołōż mi sam ze dwa kartofle, bo mi ôstało trocha zōłzy z kapustōm.
Dołoża ci sam jeszcze 20 zł, coby ci niy brakło.
Była bych ci dołożyla jeszcze z 10 jajec, ale kury sie piyrzōm i przestały niyś.

Podej dalij…