dōńś

dōńś  (sie) – dojść (pol.)

bezokolicznikdōńś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dōńda
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dōńdziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dōńdzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dōńdymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dōńdziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dōńdōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.doszli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.doszliście; żeście doszli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.doszli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.doszła żech; doszłach; żech doszła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.doszła żeś; doszłaś; żeś doszła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.doszła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..doszły my; my doszły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. doszłyście; żeście doszły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.doszły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.doszło żech; żech doszło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.doszło żeś; żeś doszło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.doszło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my doszli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście doszli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli doszli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech doszła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś doszła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była doszła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my doszły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście doszły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były doszły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech doszło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś doszło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było doszło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dōńdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dōńdzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dōńdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dōńdōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.doszli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. doszli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.doszli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.doszła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
doszła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.doszła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. doszły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.doszły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.doszły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. doszło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.doszło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.doszło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my doszli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście doszli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by doszli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych doszła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś doszła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by doszła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my doszły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście doszły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by doszły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych doszło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś doszło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by doszło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydōńdzōny
rzeczownik odczasown.dōńdzyni
Rybnik

Idź już, jo za chwila tam dōńda za tobōm.

Niż my doszli, to inksi ludzie już sie pomału rozchodziyli nazod.

Była bych doszła, kejby mie tak te strzewiki niy cisły.

 

 

 

Podej dalij…