dopasować

dopasować (sie) – dopasować (pol.)

bezokolicznikdopasować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dopasuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dopasujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dopasuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dopasujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dopasujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dopasujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dopasowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dopasowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dopasowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dopasowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dopasowaliście; żeście dopasowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dopasowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dopasowała żech; dopasowałach; żech dopasowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dopasowała żeś; dopasowałaś; żeś dopasowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dopasowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dopasowały my; my dopasowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dopasowałyście; żeście dopasowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dopasowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dopasowało żech; żech dopasowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dopasowało żeś; żeś dopasowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dopasowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dopasowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dopasowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dopasowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dopasowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dopasowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dopasowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dopasowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dopasowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dopasowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dopasowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dopasowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dopasowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dopasowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dopasowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dopasowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dopasuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dopasuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dopasujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dopasujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dopasowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dopasowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dopasowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dopasowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dopasowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dopasowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dopasowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dopasowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dopasowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dopasowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dopasowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dopasowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dopasowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dopasowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dopasowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dopasowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dopasowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dopasowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dopasowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dopasowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dopasowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dopasowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dopasowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dopasowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dopasowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dopasowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dopasowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dopasowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dopasowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dopasowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydopasowany
rzeczownik odczasown.dopasowani
Rybnik

Straciōł sie kajś klucz ze chlywika. Niy mosz kaj inkszego, coby dopasować?
Sam mosz jakiś fuzekle, yno trza ich dopasować, coby były do pory.
Dopasuj mi sam pora knefli, coby pasowały do tych galot, to ci ich prziszyja.

Podej dalij…