dopisać

dopisać (sie) – dopisać (pol.)

bezokolicznikdopisać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dopisza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dopiszesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dopisze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dopiszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dopiszecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dopiszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dopisoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dopisoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dopisoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dopisali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dopisaliście; żeście dopisali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dopisali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dopisała żech; dopisałach; żech dopisała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dopisała żeś; dopisałaś; żeś dopisała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dopisała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dopisały my; my dopisały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dopisałyście; żeście dopisały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dopisały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dopisało żech; żech dopisało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dopisało żeś; żeś dopisało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dopisało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dopisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dopisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dopisoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dopisali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dopisali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dopisali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dopisała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dopisała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dopisała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dopisały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dopisały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dopisały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dopisało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dopisało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dopisało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dopisz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dopisze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dopiszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dopiszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dopisoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dopisoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dopisoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dopisali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dopisali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dopisali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dopisała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dopisała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dopisała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dopisały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dopisały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dopisały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dopisało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dopisało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dopisało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dopisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dopisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dopisoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dopisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dopisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dopisali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dopisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dopisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dopisała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dopisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dopisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dopisały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dopisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dopisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dopisało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydopisany
rzeczownik odczasown.dopisani
Rybnik

Dopisz tam jeszcze „sōl”, co niy zapōmniymy kupić.
Dopisoł bych jeszcze cytrōny, ale może mi braknyć piniyndzy.
Była bych dopisała jeszcze ta ciotka do zolyckōw, ale niy miała żech blajsztyfta ze sobōm.
Dopisz sie tam do tej listy.

Podej dalij…