dopisować

dopisować (sie) – dopisywać (pol.)

bezokolicznikdopisować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dopisuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dopisujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dopisuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dopisujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dopisujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dopisujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dopisowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dopisowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dopisowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dopisowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dopisowaliście; żeście dopisowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dopisowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dopisowała żech; dopisowałach; żech dopisowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dopisowała żeś; dopisowałaś; żeś dopisowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dopisowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dopisowały my; my dopisowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dopisowałyście; żeście dopisowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dopisowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dopisowało żech; żech dopisowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dopisowało żeś; żeś dopisowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dopisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dopisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dopisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dopisowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dopisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dopisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dopisowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dopisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dopisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dopisowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dopisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dopisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dopisowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dopisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dopisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dopisowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dopisuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dopisuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dopisujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dopisujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dopisowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dopisowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dopisowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dopisowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dopisowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dopisowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dopisowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dopisowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dopisowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dopisowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dopisowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dopisowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dopisowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dopisowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dopisowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dopisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dopisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dopisowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dopisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dopisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dopisowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dopisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dopisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dopisowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dopisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dopisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dopisowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dopisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dopisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dopisowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dopisowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dopisowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dopisowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dopisowali; bydymy dopisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dopisowali; bydziecie dopisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dopisowali; bydōm dopisować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dopisowała; byda dopisować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dopisowała; bydziesz dopisować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dopisowała; bydzie dopisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dopisowały; bydymy dopisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dopisowały; bydziecie dopisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dopisowały; bydōm dopisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dopisowało; byda dopisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dopisowało; bydziesz dopisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dopisowało; bydzie dopisować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydopisowany
rzeczownik odczasown.dopisowani
Rybnik

Jo byda dopisowoł, co mi sie spōmni, coby niy zapōmnieć za chwila.
Bōł bych dopisowoł dalij, ale brakło mi papiōru.
Dopisuj sam ludzi na lista, tych, co sie bydōm głosić do ciebie.

Podej dalij…