dopłacić

dopłacić (sie) – dopłacić (pol.)

bezokolicznikdopłacić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dopłaca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dopłacisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dopłaci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dopłacymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dopłacicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dopłacōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dopłaciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dopłaciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dopłaciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dopłaciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dopłaciyliście; żeście dopłaciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dopłaciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dopłaciyła żech; dopłaciyłach; żech dopłaciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dopłaciyła żeś; dopłaciyłaś; żeś dopłaciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dopłaciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dopłaciyły my; my dopłaciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dopłaciyłyście; żeście dopłaciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dopłaciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dopłaciyło żech; żech dopłaciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dopłaciyło żeś; żeś dopłaciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dopłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dopłaciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dopłaciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dopłaciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dopłaciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dopłaciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dopłaciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dopłaciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dopłaciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dopłaciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dopłaciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dopłaciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dopłaciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dopłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dopłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dopłaciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dopłoć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dopłaci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dopłoćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dopłacōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dopłaciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dopłaciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dopłaciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dopłaciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dopłaciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dopłaciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dopłaciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dopłaciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dopłaciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dopłaciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dopłaciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dopłaciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dopłaciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dopłaciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dopłaciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dopłaciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dopłaciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dopłaciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dopłaciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dopłaciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dopłaciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dopłaciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dopłaciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dopłaciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dopłaciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dopłaciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dopłaciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dopłaciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dopłaciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dopłaciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydopłacōny
rzeczownik odczasown.dopłacyni
Rybnik

Dopłaci sie, a bydzie pasować.
Dopłoć mi 5 zł a bydymy rozliczōni.
Trza było prziniyś wiyncyj, kej mosz, a była bych ci dopłaciyła.
Bezmała jajca zdrożały, tōż byda musiała ci dopłacić.

Podej dalij…