doprać

doprać (sie) – doprać (pol.)

bezokolicznikdoprać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dopiera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dopieresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dopiere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dopierymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dopierecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dopierōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doproł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doproł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doproł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.doprali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dopraliście; żeście doprali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.doprali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.doprała żech; doprałach; żech doprała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.doprała żeś; doprałaś; żeś dorała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.doprała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..doprały my; my doprały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. doprałyście; żeście doprały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.doprały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.doprało żech; żech doprało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.doprało żeś; żeś doprało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.doprało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doproł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doproł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doproł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my doprali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście doprali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli doprali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech doprała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś doprała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była doprała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my doprały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście doprały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były doprały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech doprało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś doprało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było doprało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dopier
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dopiere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dopiercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dopierōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doproł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doproł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doproł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.doprali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. doprali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.doprali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.doprała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
doprała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.doprała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. doprały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.doprały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.doprały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. doprało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.doprało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.doprało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doproł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doproł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doproł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my doprali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście doprali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by doprali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych doprała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś doprała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by doprała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my doprały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście doprały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by doprały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych doprało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś doprało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by doprało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydoprany
rzeczownik odczasown.doprani
Rybnik

Pokoż yno, jako sie tyn serwet doproł?
Cōż żeś ty zrobiōł z tōm koszulōm? Kery sie jōm dopiere?
Namocz wartko tyn klajd, bo jak to przischnie, to sie niy dopieresz tego fleka.

Podej dalij…