dopuścić

dopuścić (sie) – dopuścić (pol.)

bezokolicznikdopuścić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dopuszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dopuścisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dopuści
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dopuszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dopuścicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dopuszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dopuściōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dopuściōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dopuściōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dopuściyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dopuściyliście; żeście dopuściyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dopuściyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dopuściyła żech; dopuściyłach; żech dopuściyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dopuściyła żeś; dopuściyłaś; żeś dopuściyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dopuściyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dopuściyły my; my dopuściyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dopuściyłyście; żeście dopuściyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dopuściyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dopuściyło żech; żech dopuściyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dopuściyło żeś; żeś dopuściyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dopuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dopuściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dopuściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dopuściōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dopuściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dopuściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dopuściyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dopuściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dopuściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dopuściyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dopuściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dopuściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dopuściyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dopuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dopuściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dopuściyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dopuść
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dopuści
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dopuśćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dopuszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dopuściōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dopuściōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dopuściōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dopuściyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dopuściyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dopuściyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dopuściyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dopuściyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dopuściyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dopuściyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dopuściyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dopuściyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dopuściyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dopuściyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dopuściyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dopuściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dopuściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dopuściōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dopuściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dopuściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dopuściyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dopuściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dopuściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dopuściyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dopuściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dopuściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dopuściyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dopuściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dopuściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dopuściyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydopuszczōny
rzeczownik odczasown.dopuszczyni
Rybnik

Dej pozōr, co niy dopuścisz tego kozła ku kozie.
Jo ci sam dopuszcza wody, yno sie niy ôporz.
Trza dopuścić wody do cyntralnego, bo jakoś słabo grzeje.

Podej dalij…