dopuszczać

dopuszczać (sie) – dopuszczać (pol.)

bezokolicznikdopuszczać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dopuszczōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dopuszczosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dopuszczo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dopuszczōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dopuszczocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dopuszczajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dopuszczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dopuszczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dopuszczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dopuszczali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dopuszczaliście; żeście dopuszczali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dopuszczali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dopuszczała żech; dopuszczałach; żech dopuszczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dopuszczała żeś; dopuszczałaś; żeś dopuszczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dopuszczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dopuszczały my; my dopuszczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dopuszczałyście; żeście dopuszczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dopuszczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dopuszczało żech; żech dopuszczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dopuszczało żeś; żeś dopuszczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dopuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dopuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dopuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dopuszczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dopuszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dopuszczali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dopuszczali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dopuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dopuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dopuszczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dopuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dopuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dopuszczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dopuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dopuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dopuszczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dopuszczej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dopuszczo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dopuszczejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dopuszczajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dopuszczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dopuszczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dopuszczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dopuszczali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dopuszczali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dopuszczali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dopuszczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dopuszczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dopuszczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dopuszczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dopuszczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dopuszczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dopuszczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dopuszczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dopuszczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dopuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dopuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dopuszczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dopuszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dopuszczali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dopuszczali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dopuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dopuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dopuszczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dopuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dopuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dopuszczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dopuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dopuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dopuszczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dopuszczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dopuszczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dopuszczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dopuszczali; bydymy dopuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dopuszczali; bydziecie dopuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dopuszczali; bydōm dopuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dopuszczała; byda dopuszczać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dopuszczała; bydziesz dopuszczać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dopuszczała; bydzie dopuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dopuszczały; bydymy dopuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dopuszczały; bydziecie dopuszczać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dopuszczały; bydōm dopuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dopuszczało; byda dopuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dopuszczało; bydziesz dopuszczać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dopuszczało; bydzie dopuszczać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydopuszczany
rzeczownik odczasown.dopuszczani
Rybnik

Dej pozōr, bo tam ci sie woda dopuszczo do wanny, co niy przebiere.
Ty dopuszczej woda, a jo byda sie dziwoł, czy kaj niy ciecze.
Niy dopuszczej tela tej wody, bo sie niy wypłacymy za nia.

Podej dalij…