dopytać

dopytać (sie) – dopytać

bezokolicznikdopytać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dopytōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dopytosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dopyto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dopytōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dopytocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dopytajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dopytoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dopytoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dopytoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dopytali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dopytaliście; żeście dopytali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dopytali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dopytała żech; dopytałach; żech dopytała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dopytała żeś; dopytałaś; żeś dopytała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dopytała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dopytały my; my dopytały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dopytałyście; żeście dopytały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dopytały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dopytało żech; żech dopytało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dopytało żeś; żeś dopytało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dopytało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dopytoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dopytoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dopytoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dopytali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dopytali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dopytali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dopytała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dopytała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dopytała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dopytały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dopytały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dopytały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dopytało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dopytało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dopytało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dopytej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dopyto
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dopytejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dopytajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dopytoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dopytoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dopytoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dopytali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dopytali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dopytali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dopytała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dopytała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dopytała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dopytały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dopytały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dopytały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dopytało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dopytało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dopytało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dopytoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dopytoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dopytoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dopytali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dopytali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dopytali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dopytała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dopytała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dopytała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dopytały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dopytały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dopytały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dopytało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dopytało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dopytało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydopytany
rzeczownik odczasown.dopytani
Rybnik

Musza sie jeszcze dopytać, jako to bydzie.
Czamuś sie niy dopytała, ô kerej mosz prziś?
Joch sie bōł zapōmnioł dopytać, bezto musioł żech iś jeszcze roz.

Podej dalij…