dopytować

dopytować (sie) – dopytywać (pol.)

bezokolicznikdopytować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dopytuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dopytujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dopytuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dopytujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dopytujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dopytujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dopytowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dopytowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dopytowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dopytowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dopytowaliście; żeście dopytowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dopytowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dopytowała żech; dopytowałach; żech dopytowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dopytowała żeś; dopytowałaś; żeś dopytowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dopytowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dopytowały my; my cukrowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dopytowałyście; żeście dopytowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dopytowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dopytowało żech; żech dopytowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dopytowało żeś; żeś dopytowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dopytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dopytowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dopytowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dopytowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dopytowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dopytowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dopytowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dopytowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dopytowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dopytowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dopytowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dopytowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dopytowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dopytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dopytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dopytowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dopytuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dopytuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dopytujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dopytujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dopytowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dopytowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dopytowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dopytowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dopytowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dopytowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dopytowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dopytowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dopytwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dopytowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dopytowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dopytowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dopytowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dopytowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dopytowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dopytowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dopytowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dopytowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dopytowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dopytowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dopytowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dopytowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dopytowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dopytowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dopytowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dopytowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dopytowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dopytowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dopytowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dopytowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dopytowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dopytowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dopytowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dopytowali; bydymy dopytować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dopytowali; bydziecie dopytować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dopytowali; bydōm dopytować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dopytowała; byda dopytować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dopytowała; bydziesz dopytować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dopytowała; bydzie dopytować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dopytowały; bydymy dopytować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dopytowały; bydziecie dopytować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dopytowały; bydōm dopytować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dopytowało; byda dopytować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dopytowało; bydziesz dopytować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dopytowało; bydzie dopytować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.dopytowani
Rybnik

Niy dopytuj sie tak, bo to je gańba.
Niy chciała żech sie tak dopytować, bo to niy pasuje.
Niy byda sie dopytowoł. Jak bydzie chcioł, to sōm mi powiy.

Podej dalij…