dornik

dornik – darń (pol.)

Rodzajmnżyw
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…dornik
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…dornika
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dornikowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…dornik
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...dornikym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…dorniku
Wołacz l. poj. Ty…dorniku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…dorniki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…dornikōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dornikōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…dorniki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…dornikami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…dornikach
Wołacz l. mn. Wy…dorniki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Te dorniki kładź z boku, bo ich trza zaś nazod poukłodać.

PL: Tę darń kładź z boku, bo ją trzeba znowu z powrotem poukładać.

 

SI: Na tych twardych dornikach połōmia za chwila ta rylka.

PL: Na tej twardej darni za chwilę ten szpadel połamię.

 

SI: Ale mi krety narobiyły kretowinōw na tym dorniku.

PL: Ale mi krety narobiły kopczyków na tym trawniku.

 

Podej dalij…