dorobić

dorobić (sie) – dorobić, dopracować (pol.)

bezokolicznikdorobić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dorobia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dorobisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dorobi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dorobiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dorobicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dorobiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dorobiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dorobiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dorobiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dorobiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dorobiyliście; żeście dorobiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dorobiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dorobiyła żech; dorobiyłach; żech dorobiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dorobiyła żeś; dorobiyłaś; żeś dorobiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dorobiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dorobiyły my; my dorobiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dorobiyłyście; żeście dorobiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dorobiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dorobiyło żech; żech dorobiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dorobiyło żeś; żeś dorobiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dorobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dorobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dorobiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dorobiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dorobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dorobiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dorobiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dorobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dorobiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dorobiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dorobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dorobiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dorobiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dorobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dorobiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dorobiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dorōb
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dorobi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dorōbcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dorobiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dorobiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dorobiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dorobiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dorobiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dorobiyli by
ście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dorobiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dorobiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dorobiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dorobiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dorobiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dorobiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dorobiyły by

tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dorobiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dorobiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dorobiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dorobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dorobiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dorobiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dorobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dorobiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dorobiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dorobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dorobiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dorobiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dorobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dorobiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dorobiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dorobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dorobiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dorobiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydorobiōny
rzeczownik odczasown.dorobiyni
Rybnik

Prziniyś mi ta szajba, to ci dorobia tako sama w robocie.
Jo se dorobia drugi klucz a bydymy mieć kożdy swōj.
Jo musza jeszcze dorobić trzi lata do pynzyje.

Podej dalij…