dorta

dorta – tort (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…dorta
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…dorty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dorcie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…dorta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...dortōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…dorcie
Wołacz l. poj. Ty…dorto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…dorty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…dortōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dortōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…dorty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…dortami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…dortach
Wołacz l. mn. Wy…dorty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Na urodziny dorta musi być.

PL: Na urodziny tort musi być.

 

Podej dalij…