dortynsztik

dortynsztik – kawałek tortu (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…dortynsztik
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…dortynsztika
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dortynsztikowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…dortynsztik
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...dortynsztikym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…dortynsztiku
Wołacz l. poj. Ty…dortynsztiku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…dortynsztiki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…dortynsztikōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dortynsztikōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…dortynsztiki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…dortynsztikami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…dortynsztikach
Wołacz l. mn. Wy…dortynsztiki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Sam mosz kawa we szolce a dortynsztik z urodzin ku tymu.

PL: Tutaj masz kawę w filiżance i kawałek tortu z rodzin do tego.

Podej dalij…