dosiednyć

dosiednyć (sie) – dosiąść (pol.)

bezokolicznikdosiednyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dosiedna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosiedniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dosiednie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dosiednymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dosiedniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dosiednōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doysiednōł żech; dosiod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dosiednōł żeś; dosiod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dosiednōł; dosiod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dosiedli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dosiedliście; żeście dosiedli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dosiedli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dosiadła żech; dosiadłach; żech dosiadła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dosiadła żeś; dosiadłaś; żeś dosiadła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dosiadła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dosiadły my; my dosiadły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dosiadłyście; żeście dosiadły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dosiadły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dosiadło żech; żech dosiadło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dosiadło żeś; żeś dosiadło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dosiadło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dosiednōł; bōł żech dosiod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dosiednōł; bōł żeś dosiod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dosiednōł; bōł dosiod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dosiedli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dosiedli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dosiedli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dosiadła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dosiadła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dosiadła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dosiadły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dosiadły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dosiadły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dosiadło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dosiadło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dosiadło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dosiednij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dosiednie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dosiednijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dosiednōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dosiednōł bych; dosiod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dosiednōł byś; dosiod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dosiednōł by; dosiod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dosiedli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dosiedli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dosiedli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dosiadła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dosiadła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dosiadła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dosiadły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dosiadły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dosiadły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dosiadło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dosiadło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dosiadło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dosiednōł; bōł bych dosiod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dosiednōł; bōł byś dosiod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dosiednōł; bōł by dosiod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dosiedli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dosiedli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dosiedli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dosiadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dosiadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dosiadła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dosiadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dosiadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dosiadły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dosiadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dosiadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dosiadło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydosiednyty
rzeczownik odczasown.dosiednyci
Rybnik

 

We cugu bōł już prask, a na drugi stacyji dosiadło jeszcze możno roz tela ludzi.

Mogymy sie sam ku wōm dosiednyć, bo niy ma inkszgo prōznego stoła?

Podej dalij…