dosłyszeć

dosłyszeć (sie) – dosłyszeć (pol.)

bezokolicznikdosłyszeć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dosłysza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosłyszysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dosłyszy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dosłyszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dosłyszycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dosłyszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dosłyszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dosłyszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dosłyszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dosłyszeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dosłyszeliście; żeście dosłyszeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dosłyszeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dosłyszała żech; dosłyszałach; żech dosłyszała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dosłyszała żeś; dosłyszałaś; żeś dosłyszała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dosłyszała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dosłyszały my; my dosłyszały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dosłyszałyście; żeście dosłyszały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dosłyszały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dosłyszało żech; żech dosłyszało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dosłyszało żeś; żeś dosłyszało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dosłyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dosłyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dosłyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dosłyszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dosłyszeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dosłyszeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dosłyszeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dosłyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dosłyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dosłyszała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dosłyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dosłyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dosłyszały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dosłyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dosłyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dosłyszało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dosłysz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dosłyszy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dosłyszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dosłyszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dosłyszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dosłyszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dosłyszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dosłyszeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dosłyszeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dosłyszeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dosłyszała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dosłyszała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dosłyszała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dosłyszały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dosłyszały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dosłyszały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dosłyszało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dosłyszało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dosłyszało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dosłyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dosłyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dosłyszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dosłyszeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dosłyszeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dosłyszeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dosłyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dosłyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dosłyszała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dosłyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dosłyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dosłyszały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dosłyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dosłyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dosłyszało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydosłyszany
rzeczownik odczasown.dosłyszyni
Rybnik

Jo niy dosłysza, tōż musisz godać trocha głośniyj.
Kej bych cie bōł dosłyszoł, to być sie bōł ôbrōciōł.
Starzik niy dosłyszōm, tōż musisz im do ucha godać.

Podej dalij…