dosolić

dosolić (sie) – dosolić (pol.)

bezokolicznikdosolić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dosola
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosolisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dosoli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dosolymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dosolicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dosolōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dosolōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dosolōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dosolōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dosolyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dosolyliście; żeście dosolyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dosolyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dosolyła żech; dosolyłach; żech dosolyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dosolyła żeś; dosolyłaś; żeś dosolyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.doslyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dosolyły my; my dosolyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dosolyłyście; żeście dosolyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dosolyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dosolyło żech; żech dosolyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dosolyło żeś; żeś dosolyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dosolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dosolōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dosolōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dosolōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dosolyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dosolyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dosolyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dosolyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dosolyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dosolyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dosolyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dosolyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dosolyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dosolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dosolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dosolyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dosōl
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dosoli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dosōlcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dosolōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dodolōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dosolōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dosolōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dosolyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dosolyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dosolyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dosolyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dosolyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dodolyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dodolyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dodolyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dodolyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dodolyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dosolyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dodolyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dodolōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dosolōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dosolōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dosolyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dosolyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dosolyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dosolyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dosolyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dosolyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dosolyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dosolyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dosolyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dosolyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dosolyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dosolyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydosolōny
rzeczownik odczasown.dosolyni
Rybnik

Dosōl se ta zupa, jak mosz małosłōno.
Była bych dosolyła te kartofle, ale mi soli brakło.
Dosolicie se sami do smaku te frytki?

Podej dalij…