dostać za drōga

dostać za droga – dostać napiwek (pol.)

bezokolicznikdostać za drōga
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dostana za drōga
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dostaniesz za drōga
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dostanie za drōga
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dostanymy za drōga
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dostaniecie za drōga
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dostanōm za drōga
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dostoł żech za dōga
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dostoł żeś za dōga
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dostoł za drōga
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dostali my za drōga
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dostaliście za drōga; żeście dostali za drōga
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dostali za drōga
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dostała żech za drōga; dostałach za drōga; żech dostała za drōga
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dostała żeś za drōga; dostałaś za drōga; żeś dostała za drōga
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dostała za drōga
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dostały my za drōga; my dostały za drōga
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dostałyście za drōga; żeście dostały za drōga
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dostały za drōga
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dostało żech za drōga; żech dostało za drōga
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dostało żeś za drōga; żeś dostało za drōga
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dostało za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dostoł za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dostoł za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dostoł za drōga
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dostali za drōga
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dostali za drōga
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dostali za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dostała za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dostała za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dostała za drōga
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dostały za drōga
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dostały za drōga
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dostały za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dostało za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dostało za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dostało za drōga
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dostōń za drōga
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dostanie za drōga
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dostōńcie za drōga
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dostanōm za drōga
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dorostoł bych za drōga
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dostoł byś za drōga
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dostoł by za drōga
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dostali by my za drōga
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dostali byście za drōga
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dostali by za drōga
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dostała bych za drōga
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dostała byś za drōga
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dostała by za drōga
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dostały by my za drōga
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dostały byście za drōga
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dostały by za drōga
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dostało bych za drōga
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dostało byś za drōga
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dostało by za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dostoł za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dostoł za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dostoł za drōga
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dostali za drōga
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dostali za drōga
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dostali za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dostała za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dostała za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dostała za drōga
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dostały za drōga
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dostały za drōga
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dostały za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dostało za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dostało za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dostało za drōga
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydostany za drōga
rzeczownik odczasown.dostani za drōga
Rybnik

Zaleć mi po gazeta do budki, a dostaniesz za drōga.
Dostaniecie za drōga, jak mi prziniesiecie pōł fōnta masła ze sklepu.
Chcesz dostać za drōga? Zaleć starzikowi na pole ze śniodaniym.

Podej dalij…