dostać

dostać (sie) – otrzymać, dosięgnąć, dotrzeć (pol.)

bezokolicznikdostać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dostana
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dostaniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dostanie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dostanymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dostaniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dostanōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dostoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dostoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dostoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dostali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dostaliście; żeście dostali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dostali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dostała żech; dostałach; żech dostała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dostała żeś; dostałaś; żeś dostała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dostała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dostały my; my dostały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dostałyście; żeście dostały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dostały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dostało żech; żech dostało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dostało żeś; żeś dostało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dostało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dostoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dostoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dostoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dostali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dostali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dostali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dostała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dostała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dostała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dostały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dostały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dostały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dostało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dostało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dostało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dostōń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dostanie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dostōńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dostanōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dostoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dostoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dostoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dostali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dostali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dostali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dostała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dostała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dostała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dostały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dostały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dostały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dostało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dostało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dostało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dostoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dostoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dostoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dostali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dostali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dostali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dostała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dostała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dostała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dostały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dostały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dostały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dostało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dostało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dostało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydostany
rzeczownik odczasown.dostani
Rybnik
POL: (1) otrzymać coś; (2) dosięgnąć do jakiegoś poziomu; (3) dotrzeć do jakiegoś miejsa.

Dostoł żech na Dzieciōntko fuzekle. Mi sie zdo te Dzieciōnto mo jakoś fabryka fuzekli, do kożdy rok dostowōm fuzekle.

Kery doł tak wysoko te krauzy na tyn wiyrchni fach? Dyć jo tam niy dostana.
Jutro mōmy jechać do starki na urodziny, ale niy wiymy, jako sie
tam dostanymy, bo autobusy w niedziela niy jeżdżōm.
Szoł bych do kina na film, ale sie tam niy dostana, bo ôn je yno dlo tych majerantnych.

Podej dalij…