dostawiać

dostawiać – dostawiać (pol.)

bezokolicznikdostawiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dostawiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dostawiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dostawio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dostawiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dostawiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dostawiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dostawioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dostawioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dostawioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dostawiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dostawialiście; żeście dostawiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dostawiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dostawiała żech; dostawiałach; żech dostawiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dostawiała żeś; dostawiałaś; żeś dostawiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dostawiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dostawiały my; my dostawiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dostawiałyście; żeście dostawiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dostawiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dostawiało żech; żech dostawiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dostawiało żeś; żeś dostawiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dostawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dostawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dostawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dostawioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dostawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dostawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dostawiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dostawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dostawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dostawiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dostawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dostawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dostawiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dostawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dostawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dostawiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dostawiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dostawio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dostawiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dostawiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dostawioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dostawioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dostawioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dostawiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dostawiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dostawiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dostawiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dostawiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dostawiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dostawiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dostawiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dostawiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dostawiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dostawiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dostawiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dostawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dostawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dostawioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dostawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dostawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dostawiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dostawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dostawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dostawiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dostawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dostawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dostawiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dostawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dostawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dostawiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dostawioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dostawioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dostawioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dostawiali; bydymy dostawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dostawiali; bydziecie dostawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dostawiali; bydōm dostawiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dostawiała; byda dostawiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dostawiała; bydziesz dostawiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dostawiała; bydzie dostawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dostawiały; bydymy dostawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dostawiały; bydziecie dostawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dostawiały; bydōm dostawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dostawiało; byda dostawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dostawiało; bydziesz dostawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dostawiało; bydzie dostawiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydostawiany
rzeczownik odczasown.dostawiani
Rybnik

Dostow sam jeszcze ze dwa stołki, bo zaczyno brakować miejsca.
Dostawiymy sam jeszcze jedyn stōł a wszyscy sie pomieszczōm.

Podej dalij…