dosuć

dosuć (sie) – dosypać (pol.)

bezokolicznikdosuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dosuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dosuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dosujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dosujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dosujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dosuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dosuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dosuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dosuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dosuliście; żeście dosuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dosuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dosuła żech; dosułach; żech dosuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dosuła żeś; dosułaś; żeś dosuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dosuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dosuły my; my dosuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dosułyście; żeście dosuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dosuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dosuło żech; żech dosuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dosuło żeś; żeś dosuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dosuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dosuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dosuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dosuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dosuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dosuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dosuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dosuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dosuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dosuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dosuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dosuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dosuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dosuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dosuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dosuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dosuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dosuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dosujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dosujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dosuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dosuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dosuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dosuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dosuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dosuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dosuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dosuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dosuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dosuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dosuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dosuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dosuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dosuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dosuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dosuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dosuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dosuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dosuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dosuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dosuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dosuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dosuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dosuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dosuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dosuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dosuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dosuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dosuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dosuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydosuty
rzeczownik odczasown.dosuci
Rybnik

Jo już tam dosuła cukru do biksy, tōż możesz se pocukrować.
Dosuj mi sam trocha cymynto, bo mōm ta malta jakoś rzodko.
Była bych ci tam dosuła mōnki, ale musza jōm piyrsze przesioć.

Podej dalij…