dosychać

dosychać – dosychać (pol.)

bezokolicznikdosychać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dosychōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosychosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.dosycho
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dosychōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.dosychocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dosychajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.dosychoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.dosychoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.dosychoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dosychali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.dosychaliście; żeście dosychali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dosychali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dosychała żech; dosychałach; żech dosychała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dosychała żeś; dosychałaś; żeś dosychała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dosychała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dosychały my; my dosychały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dosychałyście; żeście dosychały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dosychały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dosychało żech; żech dosychało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dosychało żeś; żeś dosychało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dosychało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech dosychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś dosychoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł dosychoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dosychali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dosychali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dosychali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dosychała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dosychała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dosychała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dosychały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dosychały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dosychały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dosychało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dosychało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dosychało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dosychej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech dosycho
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dosychejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dosychajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. dosychoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. dosychoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.dosychoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dosychali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dosychali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dosychali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dosychała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dosychała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dosychała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dosychały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dosychały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dosychały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dosychało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dosychało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dosychało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych dosychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś dosychoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by dosychoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dosychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dosychali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dosychali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dosychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dosychała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dosychała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dosuchały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dosychały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dosychały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dosychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dosychało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dosychało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda dosychoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz dosychoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie dosychoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy dosychali; bydymy dosychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie dosychali; bydziecie dosychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm dosychali; bydōm dosychać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda dosychała; byda dosychać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz dosychała; bydziesz dosychać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie dosychała; bydzie dosychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy dosychały; bydymy dosychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie dosychały; bydziecie dosychać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm dosychały; bydōm dosychać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda dosychało; byda dosychać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz dosychało; bydziesz dosychać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie dosychało; bydzie dosychać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydosychany
rzeczownik odczasown.dosychani
Rybnik

Ta koszula jeszcze dosycho, tōż niech jeszcze na chwila wisi na sznōrze.
Te nudle już dosychajōm, trza ich wartko kroć, bo za chwila zacznōm sie łōmać.

Podej dalij…